Keskusta Otto Majan talomaalaus Foto: CH

Tilinpäätös

Kaupunginhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja esitettävä se kaupunginvaltuustolle kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden  myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun,  tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelma,  konsernitaseen liitetietoineen. Tilinpäätös sisältää myös kaupungin taloudellista tilannetta  ja sen kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

Toimintakertomus sisältää tiedot kaupungin toiminnan kehittymisestä  ja selvittää kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten  ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Talousarvion toteutumisvertailussa esitetään erikseen käyttötalouden ja investointien toteutuminen sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen.

Tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kaupungin toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen.

Tase kuvaa kaupungin taloudellista asemaa tilikauden lopussa.

Tilinpäätöstietojen keruusta ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaa Kauniaisten kaupungin rahatoimisto.

 


 

 Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä