Valikko

Specialdagvård


En av dagvårdens uppgifter är att så tidigt som möjligt upptäcka och åtgärda olika slag av störningar eller förseningar i utvecklingen samt erbjuda erforderligt stöd med hjälp av vård, fostran och undervisning. I första hand anordnas dagvården för barn som behöver särskilt stöd tillsammans med andra barn i vanliga barngrupper samtidigt som de får särskild handledning. En indivuduell rehabiliteringsplan görs upp för varje barn i samråd mellan barnets föräldrar, dagvårdspersonalen och specialarbetare, samt vid behov den instans som undersöker barnet.