Valikko

Folkhälsans barnträdgård


folkhälsan dagis logoFolkhälsans barnträdgård i Grankulla drivs av Förening Folkhälsan i Grankulla r.f. Vi har ett köpavtal med Grankulla stad och samarbetar tätt med stadens personal. Grankulla stad fastslår dagvårdsavgifterna och dagvårdsplatserna fördelas i samråd med daghemmens föreståndare.

Vi följer Grankulla stads plan för småbarnsfostran och Folkhälsans handbok för dagvård i vår verksamhet.  Styrmedel på det nationella planet är Grunderna för planen för småbarnsfostran, som uppgjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

I barnträdgården fungerar två heldagsgrupper för barn i åldern 3-6 år. Vi håller öppet mellan kl. 7.30–17.00. En av grupperna är förskola och den andra är en grupp för 3-5 åringar. Vår verksamhet är mångsidig och vi samarbetar aktivt med andra daghem och med lågstadiet i staden. Vi har också möjlighet att erbjuda halvdagsvård.

Barnträdgården grundades av föreningen Folkhälsan i Grankulla r.f. år 1944 och verksamheten drivs ännu i dags dato av denna förening, som fungerar som en självständig, lokal förening under Folkhälsans Förbund. Föreningens styrelse är barnträdgårdens direktion.

Barnträdgården verkar i en villa från 1800-talet som finns på södra sidan av Gallträsk.

Läget är centralt i härlig naturskön miljö med promenadavstånd till Gallträsk, sportplaner, bollhall, Mulleskog, simhall och bibliotek

Vår gård är mångsidig och ger möjlighet till olika aktiviteter.  Våra barn leker, klättrar, spelar boll, undersöker naturen och åker skidor på gården.

Barnträdgården arbetar enligt ett hälsofrämjande koncept som utarbetats av Folkhälsan och vilket vi kontinuerligt utvecklar i vår egen plan för småbarnsfostran samt läroplan för förskolan. Vi ser alla barn som enskilda individer och trygghet betonas.

Riktlinjer i vår verksamhet är att barnen ska få leka – lära – uppleva med glädje.

I vårt arbete kombinerar vi språk, musik, rörelse, drama och att skapa med våra händer. Vi experimenterar och laborerar genom lek. Vårt läge mitt i naturen ger ypperliga möjligheter till utfärder i naturen, vilket vi aktivt använder oss av.

Vi arbetar för att ge barnen trygghet, vilket skapas av kommunikation och tydliga regler. Vi ser att glädje ger utrymme för god lek och fantasi. Vi uppmuntrar till omtänksamhet och tränar barnens sociala och empatiska förmågor genom bl.a. programmet StegVis, som utvecklats i syfte att förebygga mobbning.

Stadens specialbarnträdgårdslärare stöder personalen i arbetet och ger individuellt stöd till enskilda barn vid behov. Vår egen talterapeut arbetar med barnen i barnträdgården en dag i veckan.    

Kontakta oss gärna för att få mer information om barnträdgården..
  • Adress:   Södra Heikelvägen 5, 02700 Grankulla
  • Kontakt:   forestandare.fhgrankulla[at]elisanet.fi
  • Telefon:   050 356 5443