Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Allmänt om Grankulla

Arbetsplatser och näringsliv

Arbetsplatsernas antal i staden uppgår till drygt 2400.

Mera >

 

Kultur och fritid

Grankullas kulturhistoria är rik, här har många kända finländska författare och bildkonstnärer verkat.

Mera >

 

Stadsplanering och centrumområdet

Även om Grankulla i huvudsak är utbyggt, kommer markplaneringen att vara en av de centrala frågorna med tanke på stadens utveckling under de kommande decennierna. 

Mera >

 


köpcentrum

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä