Valikko

Ungdomsutskottet 2017–2019


Ordinarie ledamöter

Parti
BLANCO
Personliga ersättare
Parti
Ordförande
Margit Peltovirta


Gröna


Jaana Raivio

Gröna
Vice ordförande
Elina Eväsoja


Saml


Olavi Filppula

Saml
Johanna SandbergSFP
Erin HalmeSFP
Jonne TallbergSFP
Jens SunabackaSFP
Fredrik WaseliusSFP
Miivi Selin-PatelSFP
Elena VainioSaml
Sari MutkaSaml
Harri FagerlundSaml
Kari TuomelaSaml


Stadsstyrelsens representant
Sofia Stolt, SFP

Ungfomsfullmäktiges representant
Väljs på hösten 2017

Föredragande
bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800

Sekreterare
byråsekreterare Elina Pynnönen
tfn 050 375 2267

fornamn.efternamn@grankulla.fi