Valikko

Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 2017–2019


Ordinarie ledamöter

Parti
BLANCO
Personliga ersättare
Parti
Ordförande
Satu Mollgren


Saml


Sari Heine-Koskinen

Saml
Vice ordförande
Mika Laakio


Saml


Juhana Holopainen

Saml
Kari TuomelaSaml
Mustafa OrhanSaml
Ulla LaitinenSaml
Elena VainioSaml
Ville AroSaml
Pekka OksanenSaml
Jaana HirvasvuopioKD
Seija BucktmanKD
Erkki KarimaaSDP
Tommy SissalaSDP
Maija LauriGröna

Eva-Maija KuosmanenGröna
Tiina NystenSFP
Konsta SaarelaSFP


Stadsstyrelsens representant
Lauri Ant-Wuorinen, Saml

Ungfomsfullmäktiges representant
Väljs på hösten 2017

Esbos representant
Tatu Koljonen, Saml (ersättare Johanna Pekkanen, Saml)

Föredragande
bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800

Sekreterare
ekonomichef Petri Mellanen
tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi