Valikko

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen har sju medlemmar. Styrelsen ansvarar för stadens förvaltning- och ekonomi, bereder de ärenden som behandlas av fullmäktige samt bevakar stadens intressen.

Under hösten 2017 sammanträder stadsstyrelsen följande måndagar (ifall inte annat anges):

20.6
.....
14.8
4.9
2.10
23.10
25.10
20.11
11.12
.....
15.1
 (Tisdag)

(Onsdag).2018

Uppdaterad 3.10.2017.

Stadsstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Stadsstyrelsen 2017–2019


Ordinarie ledamöter

Parti
BLANCO
Personliga ersättare
Parti
Ordförande
Veronica Rehn-Kivi


SFP


Johanna Hammarberg

SFP
Vice ordförande
Tiina Rintamäki-Ovaska


Saml


Virva Wahlstedt

Saml
Johan JohanssonSFP
Patrik LimnellSFP
Sofia StoltSFP
Nina Colliander-NymanSFP
Juha PesonenGröna
Margit PeltovirtaGröna
Lauri Ant-WuorinenSaml
Mikko J. SalminenSaml
Risto Artjoki
Saml
Heikki KurkelaSaml


Föredragande
stadsdirektör Christoffer Masar
tfn 050 411 0163

Sekreterare
stadssekreterare Gun Söderlund
tfn 050 370 8238

fornamn.efternamn@grankulla.fi


Stadsstyrelsens föredragningslistor och protokoll