Valikko

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har 35 medlemmar, vilka representerar fem politiska grupperingar.
Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt för det strategiska beslutfattandet och är det högsta beslutande organet. Fullmäktige sammanträder ca 8 gånger per år.

Under våren 2018 sammanträder stadsfullmäktige
följande måndagar kl. 19.00 (ifall inte annat nämns):

5.2
12.3
9.4
14.5
18.6
(Inhiberat)

(Inhiberat)

Uppdaterad 20.3.2018.

Mötena är offentliga.

Stadsfullmäktiges presidium 2017–2019
Ordförande: Tapani Ala-Reinikka (Saml)
I vice ordförande: Finn Berg (SFP)
II vice ordförande: Stefan Stenberg (SFP)

Sekreterare
stadssekreterare Gun Söderlund
tfn 050 370 8238

Stadsfullmäktiges medlemmar 2017–2021

Föredragningslistor och protokoll