Valikko

Grankulla som arbetsgivare


Grankulla är aktivt, levnadsglatt och samarbetsinriktat.
Vi kan erbjuda meningsfulla uppgifter och bra arbetsplatser.

Grankulla med sina 9500 invånare är en trivsam tvåspråkig villastad i huvudstadsregionen med utmärkta trafikförbindelser. Staden har 700 anställda som är sakkunniga inom olika branscher.

Vi kan erbjuda trygg anställning i en inspirerande och uppmuntrande tvåspråkig miljö som också ger möjligheter till kompetensutveckling. Stadens storlek och läge ger möjligheter till mångsidigt nätverkande och multiprofessionellt samarbete både inom staden och med de övriga städerna i huvudstadsregionen och andra samarbetspartner.

Välkommen!

MPj04010020000[1]1Anställningsförmåner

           Konkurrenskraftig lön
           Individuell lönedel
           Språkbrukstillägg
  • Utbildning och skolning
  • Tjänstebostäder
  • Premieledigheter på grund av lång anställningstid
  • ePassi
  • Rätt att använda stadens simhall gratis
  • Möjlighet till lunch i stadens personalmatsalar

 


Grankulla betalar språkbrukstillägg

språktilläggStaden beaktar språkkunskaperna i avlöningen av personer som utför kundarbete. Beaktandet av språkkunskaperna i avlöningen förutsätter, att finska och svenska används regelbundet och i det närmaste dagligen i kundbetjäningsuppgifter.

Språkbrukstillägget är 50-75 euro/månad.

Samarbetsorganisation

E-postadress: fornamn.efternamn@grankulla.fi

JUKO

 

Marcus Lång

Kirsi Vuosalmi

 JUKO / FKTIlkka Kaukua

JHL

Anssi Muhonen

JYTY

Kermit Haapalainen
TEHY
Ilse Ekberg

SUPER       
Pirjo Laurila

PersonalchefPäivi Hytönen