Valikko

Kungörelser

29.08.2017

Utlåtanden inbegärs om nedläggning av forskningsreaktor i Otnäs

Arbets- och näringsministeret inbegär utlåtanden om Teknologiska forskningscentralenVTT Ab:s tillståndsansökan om att lägga ner en forskningsreaktor.

Utlåtandena ombeds lämnas in på kirjaamo@tem.fi senast 31.3.2018.

Närmare information på ministeriets sidor > Lausunto  (på finska)

Tillbaka till rubrikerna