Valikko

Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäranden i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.Anbudsbegäran

28.07.2017

Terveyskeskus Tammikumpu - Purkutöiden valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät - Palveluhankinta

Tarjousten määräaika 18.8.2017 klo 12:00 mennessä


Tarjousaika on umpetunut.

Tillbaka till rubrikerna