Valikko

Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäranden i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.Anbudsbegäran

12.02.2018

Tarjouspyyntö lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalveluista

Tarjousten määräaika 23.2.2018 klo 15:45 mennessä.

Tarjouspyyntö lääkkeiden annosjakelupalveluista 2018 (pdf) (218.9 KB)
Kauniaisten kaupunki pyytää tarjousta kotihoidon sekä tehostetun palveluasumisen yksikkö Villa Bredan asiakkaiden lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta ja annosjakelun ulkopuolisten lääkkeiden myynnistä toimituksineen. Kotihoidon asiakkaita on noin 100. Lääkkeet toimitetaan osoitteeseen: Kauniaisten kotihoito, Eteläinen Suokuja 1, 02700 Kauniainen. Villa Bredassa on yhteensä 60 asumispalvelupaikkaa. Lääkkeet toimitetaan osoitteeseen Bredantie 16, 02700 Kauniainen.

HUOM! Villa Bredan toiminta ja palvelutarve alkaa syksyllä 2018.
 
Kuvaus: Noin 160 asiakkaan koneellinen annosjakelu toimituksineen. Toimittajan tulee hoitaa asiakkaiden koneelliseen lääkejakeluun sopivat lääkkeet, tabletit ja kapselit kerta-annospusseihin. Annosjakelupussi sisältää asiakkaan yhden ottokerran lääkkeet.
 
Tarjoajalla tulee olla sähköinen tilausjärjestelmä sekä annosjakeluun että annosjakelun ulkopuolisiin lääkkeisiin TAI tarjoajan tulee hyväksyä potilastietojärjestelmän tuottama ja lääkärin hyväksymä Mediatri-lääkelista annosjakelureseptinä. Tarjoajalla tulee olla mahdollisuus e-reseptin käyttöön.
 
Lääkkeet tulee toimittaa kahden viikon jaksoissa sovittuna toimitus- ja kuljetuspäivinä sopimusluonnoksessa (Liite 1) esitetyllä tavalla. Toimituksiin liitetään myös annosjakeluun soveltumattomat lääkkeet (kuten Marevan ja Furesis).  Tarjoajalla tulee olla mahdollisuus toimittaa akuutti lääkekuljetus välipäivinä sekä muut lääkkeet (esim. unohtunut lääke tai lääkemuutoslääke).

Palvelun ja siihen liittyvien tuotteiden tulee täyttää kaikki kulloinkin voimassa olevat palvelua tai siihen liittyviä tuotteita koskevat viranomaismääräykset.

Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta.  

Sopimuskausi    
Sopimus on määräaikainen ajalle 1.4.2018 - 31.3.2021

Optiovuosi    
Sopimuskautta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä viimeistään 2 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo
Tarjouksen jättöaika päättyy pe 23.2.2018 klo 15.45

Tarjous on toimitettava sähköpostitse osoitteisiin:
kirjaamo@kauniainen.fi

Tarjouksen sisältävän sähköpostin otsikoksi on merkittävä ”Tarjous lääkkeiden annosjakelupalvelusta”.

Tarjoukseen on sisällytettävä täytettynä tämän tarjouspyynnön liitteet 2 ja 3.

Tarjoukset on tehtävä suomen tai ruotsin kielellä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla voimassa 30.6.2018 asti.

Lisätiedot   
Mahdolliset kysymykset lähetetään kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä osoitteeseen tommi.koskinen@kauniainen.fi 13.2.2018 mennessä. Kysymyksiä sisältävä viesti tulee otsikoida: Lääkkeiden annosjakelun hankinta. Kysymyksiin vastataan kaikille tarjouskilpailuun osallistuville sähköpostitse samanaikaisesti 16.2.2018 klo 15.45 mennessä.  


Tommi Koskinen
talouspäällikkö

Tarjouspyyntö lääkkeiden annosjakelupalveluista 2018 (pdf) (218.9 KB)
LIITTEET
1. Sopimusluonnos
2. Hintalomake
3. Tarjoajan kelpoisuuden arviointilomake


Tillbaka till rubrikerna