Valikko

Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäranden i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.



Anbudsbegäran

14.03.2018

Tarjouspyyntö kunnossapitokuormaajasta

Tarjousten määräaika 9.4.2018 klo 12.00 mennessä.

Tarjouspyyntö kunnossapitokuormaaja (pdf) (674.6 KB)

Pyydämme tarjousta yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kunnossapitokuormaajasta 3 300 - 3 500 kg kokoluokassa. Konetta käytetään katujen ja puistojen kunnossapitoon.

Liite 1. Tarjouslomake kunnossapitokuormaaja.xlsx sisältää muut vaatimukset työkoneelle.

Vaihdossa luovutetaan kunnosssapitokuormaaja Wille 445 B, 991-LAO, rek.pvm. 21.01.2011, käyttötunnit noin 4.300 h, varusteina lumikauha, kippilava ja kuormaava hiekoitin. Koneeseen voi tutustua Kauniaisten kaupungin Konevarikolla, Oppilaskoditie 3, 02700 Kauniainen. Yhteydenotot Ari Haka-Taivalmäki puh. 050 555 8081.

Tarjouksen tekeminen
Tarjous laaditaan kirjallisena ja lisäksi myös tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle, liite 1. Tarjouslomake kunnossapitokuormaaja.xlsx. Lomake tulee palauttaa kirjallisena ja myös sähköisenä alkuperäisessä tiedostomuodossa .xlsx. Liite 2. Kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet.docx. tulee olla täytettynä liitteenä tarjouksessa. Vastaavanlaisista toimituksista tulee olla referenssiluettelo liitteenä. Koneen esitteet ja tekniset tiedot tulee liittää tarjoukseen.

Suomen kielellä tehty tarjous tulee jättää kirjallisena suljetussa kirjekuoressa 9.4.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 kk tästä 9.4.2018 päivästä.

Tarjouslomake kunnossapitokuormaaja.xlsx tulee toimittaa myös sähköisenä samassa em. määräajassa, osoitteeseen kirjaamo@kauniainen.fi. Jos sähköisessä ja kirjallisessa versiossa on ristiriita, kirjallinen on ensisijainen.

Tarjous toimitetaan osoitteeseen:
KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Kirjaamo
PL 52
02701 KAUNIAINEN
Käyntiosoite: Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen
Tarjouskuoreen ja sähköpostin aiheeksi merkitään:
KUNNOSSAPITOKUORMAAJATARJOUS  82/02.08.00/2018”.
Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.
Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.
Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoite, jonne päätös hankinnasta voidaan lähettää.

Lisätietoja hankinnasta
Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset suomenkielellä esitetyt kysymykset tarjouksen antamiseksi viimeistään 4.4.2018 klo 10.00 sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kauniainen.fi.

Annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja julkaisemaan 5.4.2018 klo 12.00, tällä sivulla (http://www.kauniainen.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot).

Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Tarjoajan on huomioitava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyn-töasiakirjoihin ennen tarjouksen jättämistä.

Kauniaisissa, maaliskuun 14. päivänä 2018

Ari Haka-Taivalmäki
Koneteknikko, Kauniaisten kaupunki

Tarjouspyyntö kunnossapitokuormaaja (pdf) (674.6 KB)
Liitteet:     
Liite 1. Tarjouslomake kaivurikuormaaja.xlsx
Liite 2. Kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet.docx


Tillbaka till rubrikerna