Valikko

Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäran i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.Anbudsbegäran

16.06.2017

Sähkötöiden valvontapalvelut - palveluhankinta

Tarjousten määräaika 7.7.2017 klo 12:00 mennessä

TARJOUSPYYNTÖ_sähkövalvonta (pdf) (642.4 KB)

Hanke: Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi

Pyydämme avoimella hankintamenettelyllä tarjouksianne Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi- hankkeen toteutuksen sähkövalvonnan tehtävistä.

Hankkeen suunnitelmia tarkennetaan syksyllä 2017. Tilaaja hakee kohteelle rakennuslupaa elokuussa 2017. Rakennustyö kilpailutetaan kokonaisurakkana joulukuussa 2017. 
Lue lisää täältä: TARJOUSPYYNTÖ_sähkövalvonta (pdf) (642.4 KB)

Tarjousten jättäminen
Tarjous tulee olla tehtynä tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle sekä sen tulee sisältää tarjouksen liitteeksi edellytetyt selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjous, sen liitteet ja tämän tarjouspyynnön mukaiset selvitykset on toimitettava suomen- tai ruotsinkielisenä.

Tarjoaja ilmoittaa toimeksiannon työmäärän työvaiheittain ja laskee sen perusteella tarjouksen kattotuntimäärän.

Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan työmääräarvio, tuntiveloitus ja sen perusteella laskettu kattohinta, alv 0%.

Tarjous tulee toimittaa 7.7.2017 klo 12:00 mennessä osoitteella:

Kauniaisten kaupunki / Kirjaamo
PL 52 (Kauniaistentie 10)
02701 Kauniainen


tai sähköpostilla kirjaamo@kauniainen.fi.

Myöhästyneet tarjoukset jätetään huomiotta.

Hankintapäätös lähetetään hankintalain (348/2007) 75 §:n mukaisesti tarjoajalle tiedoksi käyttäen tarjoajan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa katsotaan tarjoajan saaneen hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

Tarjouskuoren päällä / sähköpostin aihekentässä tulee olla merkintä:

"MÄNTYMÄEN KOULU – HALLINTOTILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI –sähkötöiden valvontatarjous 190/10.03.02/17"

Lisätietoja hankinnasta
Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset kysymykset tarjouksen antamiseksi viimeistään 28.6.2017 aikana kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kauniainen.fi. Saadut kysymykset ja niihin annettavat vastaukset julkaistaan hankintayksikön sivuilla viimeistään 3.7.2017.

Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajan yhteyshenkilölle viimeistään yllämainittuna ajankohtana.

Mahdollisten epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja kirjallisesti toimittamaan kaikille tarjouspyynnön saanneille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

TARJOUSPYYNTÖ_sähkövalvonta (pdf) (642.4 KB)
LIITTEET
Liite 1 Tarjouslomake
Liite 2 Tarjouksen liite 2 ”Selvitys vastuuhenkilöstä”
Liite 3 Tarjouksen liite 3 ” Vastuuhenkilön kelpoisuusehtojen referenssi”
Liite 4 Tehtäväluettelo RT 16-11123
Liite 5 ARK-suunnitelmat
Liite 6 RAK-suunnitelmat
Liite 7 SÄHKÖ-suunnitelmat
Liite 8 LVI-suunnitelmat


Tillbaka till rubrikerna