Valikko

Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäranden i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.Anbudsbegäran

19.12.2017

Mäntymäen koulu – Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi

Tarjousten määräaika 26.1.2018 klo 12:00 mennessä

324/10.03.02/2017
TARJOUSPYYNTÖ_19122017 (pdf) (408.9 KB)

Pyydämme avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia Mäntymäen koulun hallintotilojen saneerauksesta ja ruokalan laajennuksesta monitoimitilaksi kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Kohde sijaitsee osoitteessa Mäntymäentie 2, 02700 Kauniainen.

Urakkaan sisältyy nykyisen koulurakennuksen laajennus sekä hallintotilojen tilajärjestelyjen muutoksia. Laajennukseen sijoittuu keittiö-, ruokala ja kirjastotiloja. Myös IV-konehuonetta laajennetaan. Lisäksi uusitaan piharakenteita ja järjestelyjä. Urakka toteutetaan tarjouspyynnön liitteenä olevien rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmien mukaisesti.

Tarjousten jättäminen
Tarjous tulee olla tehtynä tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle.

Tarjouksesta tulee ilmetä tarjouslomakkeeseen merkityt kokonaishinnat ilman arvonlisäveroa, arvonlisäveron osuus ja arvonlisäverollinen hinta. Lisäksi tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan esitys urakkaan sisältyvien töiden aloitusajankohdasta (huomioiden valmistuminen tämän tarjouspyynnön liiteasiakirjojen mukaisesti) sekä arvio urakka-ajan kestosta. Osa tarjouksia ei hyväksytä.

Tarjous tulee toimittaa 26.1.2018 klo 12:00 mennessä osoitteella:

Kauniaisten kaupunki / Kirjaamo
PL 52 (Kauniaistentie 10)
02701 Kauniainen
tai sähköpostilla kirjaamo@kauniainen.fi tai fax (09) 505 6535. Sähköpostina tai faxilla määräaikaan mennessä toimitettu tarjous voidaan hyväksyä, mikäli alkuperäinen tarjous postitetaan viivytyksettä saman päivän postileimalla varustettuna yllä mainittuun osoitteeseen.

Myöhästyneet tarjoukset jätetään huomiotta.

Tarjouskuoren päällä / tarjouksessa tulee olla merkintä:

"URAKKATARJOUS / MÄNTYMÄEN KOULU - HALLINTOTILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI / 324/10.03.02/2017"


Lisätietoja hankinnasta antavat
Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset kysymykset tarjouksen antamiseksi viimeistään 15.1.2018 klo 12.00 kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kauniainen.fi. Saadut kysymykset ja niihin annettavat vastaukset julkaistaan hankintayksikön sivuilla viimeistään 18.1.2018.

Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajan yhteyshenkilölle viimeistään yllämainittuna ajankohtana.

Mahdollisten epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja kirjallisesti toimittamaan kaikille tarjouspyynnön saanneille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Työkohteeseen tutustumisesta voi sopia virka-aikana suoraan kiinteistönhoitaja Teijo Salosen kanssa 050 411 8620.

Ilona Lehto
Rakennuttajainsinööri

LIITTEET
TARJOUSPYYNTÖ_19122017 408.9 KB
TP Liite 1 ASIAKIRJALUETTELO_19122017 341.4 KB
TP Liite 2 TARJOUSLOMAKE_13112017 43.3 KB
TP Liite 3 YKSIKKÖHINTALUETTELO_13112017 71.8 KB
TP Liite 4 TARJOAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET_13112017 54.3 KB
Turvallisuusasiakirja_13112017 + liite 161.2 KB
UO Liite 1 työmaa-alue piha 453 KB
UO Liite 2 Työmaa-aikainen poistuminen 435.7 KB
UO Liite 3 Rakennuslupapäätös 214.5 KB
UO Liite 4 Haitta-ainekartoitus 1.4 MB
UO Liite 5 Palotekninen selvitys 983.8 KB
URAKKAOHJELMA_13112017 154 KB
YLEISET SOPIMUSEHDOT YSE 1998 155.9 KB

ARKKITEHTISUUNNITELMAT
LVIA-SUUNNITELMAT
RAKENNESUUNNITELMAT
SÄHKÖSUUNNITELMAT

Tillbaka till rubrikerna