Valikko

Mun- och tandvård

suu th 3

Vår verksamhetsplan är att producera högklassiga mun-  och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Vi arbetar både med preventiv tandvård och bastandvård.

Specialtandvården arrangeras i (PKS-SEHYK) samarbete med huvudstadsregionens specialmunhälsovårdsenhet.

•    Tidsbeställning vardagar kl. 8–15, tfn 09 5056 379
•    Jouren utanför tjänstetid på Haartmanska sjukhuset som förut

Tandläkarjour

Vardagar

Grankullas hälsocentral tandklinik

Vård av förstahjälpnatur åt alla grankullabor, må- fr  
- tidsbeställning, på förmiddagen tfn 09 5056 379

Vardagskvällar, lö-sö och helgdagasjour

i Haartmans sjukhus, Mejlans.
kontakt per telefon på förhand innan man kommer till jouren:
- vard. kl. 14-21 , lö-sö och helgdagar kl. 8-21  tfn 09 310 49999 
Jourens webbplats >

Nattjour för mun- och tandvård

Tölö sjukhus har nattjour för mun- och tandvård kl. 21.00–8.00 (Tölögatan 40, Helsingfors).

Nattjouren tar endast hand om patienter som behöver omedelbar vård och inte på medicinska grunder kan hänvisas till jourmottagningen för behandling följande dag efter kl. 8.00.

Nattjouren fungerar enligt medicinska kriterier för brådskande vård. Patienten bör ringa till Tölö olycksfallsstation om behovet av vård, tfn 040 621 5699.