Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

04.11.2016

Veckan för förebyggande rusmedelsarbete 7–13.11.2016

Veckan för förebyggande rusmedelsarbete ordnas varje år vecka 45. I år utgörs målgruppen av de sakkunniga inom arbetet mot missbruk och särskild uppmärksamhet fästs vid god praxis inom förebyggande rusmedelsarbete. EPT-logo_2016_Ruotsi_kork. 8 cm_300dpi_CMYK_

Personalen inom området stöter på situationer i sitt arbete där det kan vara svårt att ta upp att man ser orsaker till oro. Ett av målen med veckan för förebyggande rusmedelsarbete är att uppmuntra alla att modigt ta upp och diskutera frågor som anknyter till användningen av rusmedel. Redan det att man talar öppet om saken stöder människans välbefinnande och livskompetens i sin helhet. Även om förändringen inte sker genast lönar det sig alltid att ta upp saken.


Tillbaka till rubrikerna