Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

19.08.2015

Träningsgrupp för bäckenbottenmusklar

startar i september i hälsocentralens fysioterapi.

Gruppen är avsedd för personer som har funktionsstörningar i bäckenbottnen, t.ex. inkontinens.

Gruppens sammankommer tisdagar kl. 8.45-9.45 under tiden 22.9. – 27.10.2015 , sammanlagt 6 ggr.

Information och anmälning vardagar kl. 12-13 tfn 09 5056381/Fysioterapins tidsbeställning.

Personer som inte tidigare deltagit i gruppen har företräde.


Tillbaka till rubrikerna