Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

27.01.2017 14:13

Tillfälliga störningar i aktiveringen av långtidsremisser för INR-uppföljning

Det förekommer tillfälliga störningar i aktiveringen av långtidsremisser för INR-uppföljning, och saken utreds som bäst i samarbete med systemleverantörerna. Laboratoriet och hälsocentralens mottagning betjänar sina INR-klienter så smidigt som möjligt trots störningen med målet att undvika köbildning. Klienter som redan är registrerade i sms-tjänsten för INR-uppföljning kan vid behov kontrollera att deras remiss gäller genom att ringa expertsjukskötaren Raili Myllärinen, tfn 050 305 5378. 

Vi beklagar det besvär detta kan orsaka och vi lägger upp information på vår webbplats så snart tjänsten fås att fungera igen.

Mer information:

expertsjukskötare
Raili Myllärinen
tfn 050 305 5378


Tillbaka till rubrikerna