Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

01.06.2016

Stort intresse för informationsmötena om den nya sms-tjänsten för INR-uppföljning

På Grankulla hälsocentral i Villa Bredas utrymmen ordnades 29.3.2016 och 18.5.2016 möten med information och utbildning om självbehandling med antikoagulantia.

Grankulla inför en sms-tjänst för patienter som behandlas med Marevan. Genom tjänsten får patienterna sms till sin egen telefon om laboratorieprovens resultat inom INR-uppföljningen med tillhörande anvisningar för vidare vård och dosering av läkemedlet Marevan. Vid informationsmötet berättade expertsjukskötaren Raili Myllärinen om vården med antikoagulantia, om den uppföljning som sådan vård kräver, och om hur sms-tjänsten bidrar till smidigare vård för patienten.

Patienten har många fördelar av att övergå till sms-tjänsten. Svaren är lättillgängliga utan att man är tvungen att vänta på samtal från en skötare. Patienter vars läkemedelsvård är i god balans kan självständigt ha hand om sin egen medicinering. Patientens kunskap och insikter i den egna vården förbättras också. Om det skulle uppstå problem kan man alltid som förut kontakta hälsocentralen.

Den första utbildningen 29.3.2016 hölls på finska. Motsvarande informationsmöte på svenska ordnades 18.5 i Villa Breda. Hälsovårdare Susanna Björklund fungerade som talare i mötet.  Ämnet väckte stort intresse och matsalen i Villa Breda var fullsatt vid båda mötena. Det uppstod också diskussion och deltagarna ställde intresserade frågor. I fortsättningen kommer utbildnings- och informationsmöten att ordnas enligt behov, på båda språken.

Innan sms-tjänsten för INR-uppföljning kan införas krävs också en teknisk uppdatering av patientdatasystemet. Enligt den senaste informationen kan de tekniska specifikationerna uppnås i juni så att tjänsten kan införas.

Varje patient som ansluter sig till sms-tjänsten får på förhand detaljerade anvisningar om när och i vilka situationer man ska kontakta hälsocentralen och var man kan få hjälp med frågor som gäller medicineringen med Marevan. Hälsovården diskuterar ännu anslutningen till sms-tjänsten enskilt med varje patient, då också ett datum bestäms för övergången till tjänsten.

Marevan_muokattu


Tillbaka till rubrikerna