Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

30.05.2017 16:17

Skötseln av INR-/Marevan-ärenden torsdagen 8.6.2017

Expertsjukskötaren har undantagsvis telefontid bara på förmiddagen kl. 8.30–10, tfn 050 411 60 58. I Marevan-ärenden kan man den dagen också kontakta hjärtskötaren Merja Hugg kl. 9–10 och 14–15, tfn 050 411 54 96.


Tillbaka till rubrikerna