Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

24.04.2015

Patientdataarkivet snart i bruk i Grankulla

Grankullaborna kan snart studera sina egna patientuppgifter via webbtjänsten Mina Kanta-sidor. Grankulla kommer i maj att ansluta sig till det nationella patientdataarkivet. Patientdataarkivet är en service där enheter i hälso- och sjukvården lagrar patientdata ur sina egna datasystem via en noggrant skyddad förbindelse. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Patientdataarkivet är en del av Kanta-tjänsterna, dit också det elektroniska receptet, läkemedelsdatabasen, dataadministrationstjänsten och Mina Kanta-sidor hör. Kanta (det nationella hälsoarkivet) är en gemensam benämning på medborgarnas, hälso- och sjukvårdens och apotekens riksomfattande datasystemtjänster, som social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt Folkpensionsanstalten tillhandahåller i samarbete.‬‬‬‬‬‬‬

Mina Kanta-sidor ger användarna av hälsotjänster den största nyttan. Kunden kan se sina elektroniska recept och studera exempelvis patientjournaler samt genomförda behandlingar och undersökningar via sin egen dator vilken tid på dygnet som helst. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Patientdataarkivet används redan på många håll i landet. T.ex. i Hyvinge har man goda erfarenheter av patientdataarkivet och tjänsten Mina Kanta-sidor.


www.kanta.fi

Tillbaka till rubrikerna