Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

26.04.2017 16:05

På hälsostationens akutmottagning görs en kvalitetsundersökning under vecka 22 (29.5.–2.6.2017)

Grankulla hälsostation utvecklar aktivt sina tjänster så att de ska vara så smidiga och kundorienterade som möjligt. Nu fokuserar vi på akutmottagningen, som tar emot 470–640 patienter per månad. Patientantalen varierar enligt bl.a. klockslag, veckodag och eventuella epidemier. Under semestertider är det vanligen lugnare, men rusning kan förekomma tiden kort före och efter semestern.

I månadsskiftet maj-juni 2017 kommer vi under en veckas tid att mäta svars- och genomloppstider för telefontjänsten och akutmottagningen samt samla in kundrespons för att bättre kunna identifiera rusningstopparna och göra betjäningen smidigare. Målet är att identifiera eventuella flaskhalsar och avskaffa dem genom att aktivt utveckla tjänsterna, samt att rikta de till buds stående resurserna mer optimalt med utgångspunkt i de behov som föreligger.

Alla patienter som kommer till akutmottagningen under vecka 22 får en blankett där mottagningspersonalen och de skötare/läkare patienten vårdas av skriver in klockslagen. Inga personuppgifter samlas in med blanketten och informationen på den kan inte användas för att i efterhand identifiera någon patient. Syftet är att mäta den tid då en patient på hälsostationen får tjänster av yrkesutbildad personal inom hälsovården. Övrig tid på hälsostationen ger inget mervärde för patienten och vi strävar efter att minimera sådan tid.

Vi ber om patienternas överseende med de eventuella extra åtgärder som kvalitetsundersökningen kan medföra; målet är att genom detta samarbete med patienterna göra ytterligare förbättringar.


Tillbaka till rubrikerna