Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

29.08.2016

Nytt på hälsostationen: sjukskötarnas handlednings-, rådgivnings- och telefonservice utvidgas

På basis av kundrespons samt i och med att e-tjänsterna utvidgas vill vi göra servicen på hälsostationen smidigare genom att ta i bruk en lättillgänglig sjukskötarservice som telefontjänst samt en rådgivningstjänst som stöd för e-tjänsterna. 

Sjukskötarnas telefonservice


Om du behöver vårdanvisningar, vill höra svaren på t.ex. rutinartade kontrollundersökningar vid laboratorium eller diskutera praktiska frågor som gäller din vård på hälsostationen, kan du ringa upp en sjukskötare direkt tis–tor kl. 14.30–15.00 på numret 050 4119134. Under belastningstoppar kan du boka en samtalstid via återuppringningsservicen mån–fre kl. 12–15, tfn 09 8789 1300.

Expertsjukskötarens handlednings- och rådgivningsservice som stöd för e-tjänsterna


•    Behöver du hjälp eller praktiska råd för att ta i bruk e-tjänster inom hälsovården?
•    Vet du hur servicen Mina kanta-sidor fungerar och hur du kan skicka en elektronisk begäran om receptförnyelse till hälsostationen?
•    Kan du utföra en elektronisk hälsokontroll på dig själv?
•    Vet du vilka former av elektronisk coaching för främjande av hälsa och välbefinnande Lääkäriseura Duodecim erbjuder och hur de används?

Du får handledning och rådgivning per telefon mån, ons och fre kl. 8.30–9.30, tfn 050 411 6058.
Vid behov kan du komma överens om en mottagningstid för praktisk handledning i att använda e-tjänsterna.

Övriga telefonservicetider  


•    Hjärtskötarens mottagning i Villa Apollo, telefontid mån kl. 8.30–10.00, tfn 050 4115496
•    Åtgärdsskötaren, t.ex. sårvård, injektioner, öronspolning och borttagning av stygn, tidsbeställning via återuppringningstjänsten mån–fre kl. 12–15, tfn 09 8789 1300
•    Telefonrådgivning för Marevan-kunder samt INR-värden mån–tor kl. 14–15, tfn 050  4116058
•    Tidsbeställning till astmaskötaren via återuppringningstjänsten mån–fre kl. 12–15, tfn 09 8789 1300  
•    Psykiatriska sjukskötaren tfn 050 411 8644
•    Diabetesskötarens mottagning torsdagar, telefontid tor kl. 12–13, tfn 09 87891352 (udda veckor) och 050 4115496 (jämna veckor)
•    Vaccinationer och frågor som gäller smittsamma sjukdomar tis kl. 10-11 och tor kl. 12–13, tfn 09 8789 1332
•    Hälsokontroller för närståendevårdare och arbetslösa, telefontid mån–tis kl. 12.00–12.30, tfn 050 4117050


Tillbaka till rubrikerna