Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

02.02.2017 17:01

Nytt datum för hälsocentralens förnyade återuppringningstjänst: den 14 februari kl. 12–13

Datumet då hälsocentralens förnyade återuppringningstjänst tas i bruk har flyttats framåt. Den förnyade tjänsten kommer att tas i bruk tisdagen 14.2 mellan kl. 12–13.

Det nya akutnumret 09 8789 1350 betjänar kl. 8–15.30 vid akuta hälsoproblem och brådskande vårdbehov. Numret fungerar enligt återuppringningsprincipen och betjänar på båda inhemska språken. Alla samtal som gäller brådskande sjukdomsfall besvaras så snabbt som möjligt. En särskild återuppringningstid ges inte mera.

Det gamla telefonnumret till återuppringningstjänsten, 09 8789 1300, är också fortfarande i bruk. Genom att ringa till det numret kan klienterna sköta sina icke-brådskande hälsoärenden. Återuppringningstjänsten ringer tillbaka under den pågående arbetsdagen eller senast följande vardag, alltefter resursläget på mottagningen.


Tillbaka till rubrikerna