Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

14.10.2015

Köer till läkarmottagning på hälsocentralen

I hälsocentralens mottagning råder brist på läkare, vilket påverkar tillgängligheten av mottagningstid till läkare.  På grund av läkarbrist kan hälsovårdscentralen vara tvungen att inhibera mottagningstider eller ge tid till en annan läkare, vilket betyder att väntetiden för icke-brådskande mottagning kan bli längre. Jouren och brådskande ärenden sköts normalt.

Vi beklagar de olägenheter situationen orsakar. Hälsocentralens mottagning önskar att hälsocentralens kunder har tålamod och förståelse för situationen.

Tillbaka till rubrikerna