Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

29.01.2016

HSN har problem i hanteringen av remisser för ögonbottenfotografering

Från och med 1.1.2016 överfördes ögonbottenfotograferingen till HNS-Bilddiagnostik. Hanteringen av gamla remisser har stött på problem på HNS sida, vilket gör att gamla remisser inte syns i systemet och att man därför inte kunnat beställa tid. Remisserna måste nu skrivas ut på nytt inom primärvården. Eftersom remisserna är icke-brådskande skrivs de ut under februari månad. Om ni är i brådskande behov av ögonbottenfotografering vänligen kontakta er egen diabetesskötare.


Tillbaka till rubrikerna