Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

15.11.2017 10:10

Hjärtskötarens telefontider för reumapatienter fr.o.m. 9.11.2017

Hjärtskötaren Merja Hugg har fr.o.m. 9.11.2017 telefontid även för reumapatienter i anslutning till de s.k. säkerhetsproven, som hon gör upp laboratorieremisser och provtagningsplaner för.

Kontakta Merja vid behov under hennes telefontid måndag kl. 8.30–10.00 eller torsdag kl. 9–10, tfn 050 411 5496.  

Om ni snabbt behöver få kontakt med laboratoriet ska ni ringa hälsocentralens återuppringningstjänst, tfn 09 8789 1300.


Tillbaka till rubrikerna