Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

19.09.2016

Hjärtskötaren, diabetes- och astmaskötaren samt hörselundersökningar nu i Villa Apollo

Både hjärtskötarens och diabetes- och astmaskötarens mottagningar ligger tills vidare i Villa Apollo, vid Brandkårsvägen 7. Också hörselundersökningar görs i Villa Apollo.

Hjärtskötaren Merja Hugg

- Telefontid måndagar kl. 8.30–10.00, tfn 050 4115 496.
- Tider till mottagningen kan beställas via återuppringningstjänsten, tfn 09 8789 1300, må–fr kl. 8.00–15.00
Närmare information: se Hjärtskötaren

Diabetes- och astmaskötaren Ilse Ekberg

- Telefontid tisdagar kl. 10–11, tfn 09 5056 828

- Tider till mottagningen kan beställas via återuppringningstjänsten, tfn 09 8789 1300, må–fr kl. 8.00–15.00
Närmare information: se Diabetesrådgivning

Hörselundersökningar

- Tider till mottagningen kan beställas via återuppringningstjänsten, tfn 09 8789 1300, må–fr kl. 8.00–15.00


Tillbaka till rubrikerna