Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

06.07.2015

Hemvården i Grankulla erbjuder sina klienter kroppsanalys

Hemvården i Grankulla är den första hemvården i Finland att erbjuda sina klienter analys av klientens individuella proteinmängd med hjälp av InBody-mätningsapparatur.

Hemvården i Grankulla erbjuder sina klienter inom hemvården och närståendevården samt närståendevårdarna avgiftsfri InBody-kroppsanalys som stöd för att upprätthålla klienternas kondition. Både klienterna och deras ledsagare får delta i kroppsanalysen, men om man har en pacemaker eller om en hel lem har amputerats kan analysen inte göras. Mätningarna förutsätter att man kan stå upprätt utan stöd i ungefär en minut, men någon kan naturligtvis stå bredvid och säkra att man inte tappar balansen. Alla hemvårdsklienter är välkomna till den gruppdiskussion som hålls i samband med mätningarna.

Kroppsanalysen kan ge mycket intressant information, och nu fokuserar vi på klientens individuella proteinmängd (mängden äggviteämnen). Om proteinmängden är otillräcklig kan man inte förbättra sin muskulatur hur mycket man än tränar, för proteinerna behövs som byggmaterial för nya muskler.

Om analysen visar att klientens proteinmängd är otillräcklig så rekommenderar vi ökat proteinintag t.ex. i form av grynost, fisk eller baljväxter. Vid behov kan proteinmängden kontrollmätas efter tre månader. Om proteinmängden är bra utförs nästa mätning ett år efter den första. Alla klienter inom hemvården och närståendevården får instruktioner med sig hem för övningar som tränar muskelstyrka och balans. Genom att träna muskelstyrkan kan man upprätthålla och delvis till och med förbättra sin funktionsförmåga. På mätningsplatsen finns en utställning på temat fett och socker, och vi delar ut information om kost och motion. Dessutom får man smakprov på D-vitaminpreparat. Efter mätningarna ingår en gruppdiskussion om kost, motion och sömn. Mätningen och gruppdiskussionen räcker sammanlagt 1–1,5 h. På mätningsplatsen kan man också få mera information om mun- och tandvård. Då man åldras ökar proteinbehovet: rekommendationen för intaget per dygn är 1,2–1,4 g protein per kilo kroppsvikt. En person som väger 60 kg behöver minst 70 g protein i dygnet, medan en person som väger 80 kg behöver minst 100 g protein.

Hemvårdsklienternas vikt kontrolleras en gång i månaden. Om klientens vikt minskar planerar hemvården tillsammans med klienten och de anhöriga hur kosten kunde förbättras. Man kan öka energiintaget t.ex. genom att koka gröt på helmjölk och tillsätta olja. Om den normala kosten inte längre räcker till (detta är alltid den primära vården) kan man även prova med olika slag av tilläggsnäring.

Klienterna inom hemvården och närståendevården samt närståendevårdarna i Grankulla och stadens personal ser fram emot möjligheten till kroppsanalys och ser det som en möjlighet att förbättra sina kostvanor. De anhöriga till klienter med minnessjukdomar uppskattar särskilt denna nya tjänst. Klienterna erbjuds skjuts till mätningen, men om klienten har en ledsagare med så får även ledsagaren delta i mätningen avgiftsfritt. Tjänsten erbjuds i samarbete med Medborgarinstitutet i Grankulla.

Ytterligare information: 
Helena Launiemi, avdelningsskötare vid hemvården, tfn 050 5004 137.
Helena Pirvola-Nykänen, idrottsinstruktör vid Medborgarinstitutet i Grankulla, tfn 050 5556 252


Tillbaka till rubrikerna