Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

20.01.2017 15:52

Hälsostationens återuppringningstjänst förnyas 14.2.2017

Vi förnyar vår telefonservice genom att separera den akuta och den icke-akuta återuppringningstjänsten. På det sättet kan vi bättre än hittills trygga en snabb vård vid akuta sjukdomsfall. Samtidigt åtgärdar vi de tekniska lösningarna för att bättre kunna beakta klienternas modersmål vid återuppringningen.


Det nya akutnumret 09-8789 1350 betjänar fr.o.m. 14.2.2017 kl. 8–15.30 alla klienter vid akuta hälsoproblem och brådskande vårdbehov. Det nya akutnumret kommer att tas i bruk tisdagen 14.2 mellan kl. 12–13. Numret fungerar enligt återuppringnings-principen och betjänar på båda inhemska språken. Alla samtal som gäller brådskande sjukdomsfall besvaras så snabbt som möjligt. En särskild återuppringningstid ges inte mera.


Det gamla telefonnumret till återuppringningstjänsten, 09-8789 1300, är fortfarande i bruk. Genom att ringa till det numret kan klienterna sköta sina icke-brådskande hälsoärenden. Återuppringningstjänsten ringer tillbaka under den pågående arbetsdagen eller senast följande vardag, alltefter resursläget på mottagningen.


• Akutnumret 09-8789 1350 är avsett för patienter som har plötsliga, kraftiga symtom (t.ex. magsjukdom, halsont, förkylning, öronvärk, huvudvärk, feber), eventuellt tillsammans med förändringar i allmäntillståndet, eller skador eller sår p.g.a. olycksfall eller avsevärt försvagat allmäntillstånd. Under telefonsamtalet gör sjukskötaren en bedömning av vårdbehovet och hänvisar klienten vid behov till hälsostationens akutmottagning eller till jouren, eller ger andra anvisningar t.ex. för vården hemma.
• Om ni inte vill anlita vår återuppringningstjänst, kan ni alltid kontakta vår hälsorådgivning på 09-871 0023 och be om råd. Hälsorådgivningstjänsten är öppen dygnet runt, och en yrkesmänniska svarar där på telefon inom några minuter.
• Det är också möjligt att söka sig till akutmottagningen utan att ringa först. Då gäller det att komma till hälsostationen och ta ett turnummer. Patienterna uppmanas att infinna sig till hälsostationen i god tid, helst under förmiddagen. Efter kl. 15.30 tar vi hand om endast mycket brådskande sjukdomsfall.
• Intyg för kortvarig sjukledighet på grund av egen eller ett barns sjukdom skrivs av en sjukskötare inom ramen för akutmottagningen. Eftersom patienterna alltid sköts på akutmottagningen i en prioritetsordning enligt sjukdomens art och med förtur för barnpatienter, rekommenderar vi att klienterna frågar arbetsgivaren om det krävs ett sjukintyg.


Den icke-akuta telefontjänsten 09-8789 1300 betjänar enligt återuppringningsprincipen, och via den kan man boka mottagnings- och telefontider till läkare (t.ex. uppföljning av kroniska sjukdomar, intyg, provresultat), förnya recept och fråga efter undersökningsresultat i andra än jourfall.Tillbaka till rubrikerna