Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

04.01.2016

Hälsostationen flyttar delvis till Villa Bredas lokaler 18.1.2015

Renoveringen för att förbättra inomhusluften på hälsostationen inleds i januari 2016 och uppskattas pågå i 6 månader.

Under reparationstiden ordnas följande hälsocentraltjänster i Villa Bredas lokaler på adressen Bredavägen 16:

  • hälsocentralens mottagningsverksamhet
  • alla rådgivningstjänster
  • talterapin
  • psykiatriska sjukskötarens mottagning
  • psykologens mottagning
  • familjerådgivningen
  • hemvårdstjänsterna samt seniorrådgivningen
  • det öppna familjearbetet

Fysioterapitjänsterna i sin helhet ordnas fortfarande på den gamla hälsostationen. Mun- och tandvården flyttar till Otnäs under början av februari vid en tidpunkt som meddelas senare. Mer information om saken ges under de närmaste dagarna.

Under flyttveckan 18 – 22.1 fungerar mottagningstjänsterna i förminskad omfattning, medan telefonservicen och de mobila tjänsterna ordnas så gott det går på normalt vis. Fr.o.m. 25.1.2016 fungerar hälsostationen normalt.

Hälsostationens återuppringningssystem och bedömning av vårdbehovet per telefon fungerar under hela flyttningen, bortsett från eventuella korta avbrott.

Klienter med akut behov av vård hänvisas under enskilda dagar vid behov till Esbo stads tjänster. 

Närmare information som gäller flyttningen, tillgången på vårdtjänster och verksamheten i de tillfälliga lokalerna publiceras på stadens webbplats och i KaunisGrani som kommer ut 19.1.2016.


Tillbaka till rubrikerna