Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

19.01.2016

Hälsocentralen flyttar in i Villa Breda - läs närmare om kundservicen

Renoveringen av hälsocentralen för att förbättra inneluften pågår i ca ett halvår framöver. Under tiden fungerar hälsocentralen huvudsakligen i Villa Bredas utrymmen på Bredavägen. Endast fysioterapin blir kvar på hälsocentralen. Munhälsovården flyttar till Esbo tandsjukhus i Otnäs fr.o.m. 8.2.

Vardagsjouren kl. 8-16 fungerar på hälsostationen t.o.m. tisdagen 19.1. Därefter är den stängd i två dagar och öppnar igen i Villa Breda 22.1. Vid behov styrs man till hälsovårdstjänster i Esbo. Återuppringningen på numret 09 8789 1300 fungerar och via den avgörs först vårdbehovet och den rätta vårdplatsen.

Jouren  kl. 16-08 sker normalt vid Jorvs hälsocentraljour varje dag.

Läs närmare om hur flyttningen berör enheterna och hur kundbetjäningen sköts här >

Tillbaka till rubrikerna