Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

03.06.2015 16:47

Grankullabornas patientuppgifter nu i tjänsten Mina Kanta-sidor

Grankullabornas patientuppgifter nu i tjänsten Mina Kanta-sidor


Grankulla anslöt sig 2.6.2015 till det nationella patientdataarkivet. Fr.o.m. den dagen kan de som anlitar hälsotjänsterna i Grankulla bland annat studera sina patientjournaler när helst de vill på sin egen dator i tjänsten Mina Kanta-sidor. Där kan de också läsa om de behandlingar och undersökningar de genomgått. Mina Kanta-sidor är redan en bekant tjänst för de flesta, eftersom e-receptet (det elektroniska receptet) har varit i bruk i Grankulla sedan 2012.

Servicetagaren kan också gå in på Mina Kanta-sidor för att ge sitt samtycke till användning av patientuppgifterna. Samtycket gör att patientuppgifterna är snabbt tillgängliga vid hälso- och sjukvårdsenheter på andra orter t.ex. efter en olycka.  

Tidigare patientuppgifter flyttas inte över till Mina Kanta-sidor. Resultat av röntgenundersökningar och laboratorieprov kan ses på sidorna först år 2016.


Tillbaka till rubrikerna