Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

10.02.2017 17:28

Grankulla hälsocentral inför ett nytt akutnummer fr.o.m. 14.2.

Det nya akutnumret 09 8789 1350 betjänar kl. 8–15.30 vid akuta hälsoproblem och brådskande
vårdbehov
. Numret fungerar enligt återuppringningsprincipen och betjänar på båda
inhemska språken. Alla samtal som gäller brådskande sjukdomsfall besvaras så snabbt som
möjligt. En särskild återuppringningstid ges inte mera.

Det gamla telefonnumret till återuppringningstjänsten, 09 8789 1300, är också
fortfarande i bruk. Genom att ringa till det numret kan klienterna sköta sina ickebrådskande
hälsoärenden.
Återuppringningstjänsten ringer tillbaka under den pågående
arbetsdagen eller senast följande vardag, alltefter resursläget på mottagningen.

Hälsocentralens klientel ökar i Grankulla, över 1000 invånare från kringliggande kommuner
har valt Grankulla hälsocentral som sin egen vårdcentral redan vid slutet av 2016. Detta och den
tidvisa personalbristen har orsakat rusningsperioder på akutmottagningen och i telefontjänsterna.
Väntetiden har varit 2-4 veckor men tider ha också kunnat erbjudas inom en vecka.

För att förebygga stockningar i telefontjänsten och för att säkra snabb vård för brådskande
sjukdomsfall inför hälsocentralen fr.o.m. 14.2 kl. 12–13 ett skilt akutnummer. Då finns två skilda telefonnummer: det ena är för personer i behov av brådskande vård och det andra för icke-brådskande fall. Den nya tjänsten gör det möjligt att beakta klientens modersmål på ett bättre sätt. Engelska erbjuds också som ett nytt alternativ.

Hälsocentralens akutmottagning tar emot patienter i behov av brådskande vård på vardagar kl.
8–16. Det nya akutnumret betjänar kl. 8–15.30 vid akuta hälsoproblem. Alla brådskande samtal
besvaras så fort som möjligt. Man kan också ta sig till akutmottagningen och ta ett könummer,
helst redan under förmiddagen. Efter kl. 15.30 kan endast de mest brådskande fallen skötas.
Akutmottagningen behandlar patienter i prioritetsordning. Vårdbehovet bedöms alltid av en sjukskötare som kan konsultera läkare eller föra vidare patienten till läkarens/annan mottagning eller
ge anvisningar för egen vård i hemmet.

På akutmottagningen vårdas patienter som:
• har plötsliga, kraftiga symtom med förändringar i allmäntillståndet (t.ex. kräksjuka, halsont,
förkylning, öronvärk, huvudvärk, feber)
• har skador eller sår p.g.a. olycksfall
• behöver intyg för kortvarig sjukledighet på grund av egen eller ett barns sjukdom.

Andra tjänster för personer med akuta sjukdomstillstånd eller brådskande behov av
vårdrådgivning

• Vid allvarliga sjukdomsfall, ring nödnumret 112, bl.a. förändringar i medvetande, bröstsmärta,
eller symtom som tyder på slaganfall. 112 ger råd om du inte själv kan bedöma tillståndet.
HUCS hälsorådgivning på numret 09 871 0023 ger råd dygnet runt alla dagar om året.
Yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården svarar på samtalen och bedömer situationen
utifrån det klienten berättar, bl.a. behovet av brådskande vård. Rådgivningen svarar i genomsnitt
fort (inom några minuter), och erbjuder ett bra alternativ till att kontakta yrkesutbildad vårdpersonal.
Den riksomfattande kristelefonjouren 010 195 202 på vardagar kl. 9.00–7.00, veckoslut
och helgdagar kl. 15.00–7.00 erbjuder samtalshjälp t.ex. vid svåra livssituationer eller traumatiska
upplevelser. Stödpersonen som svarar i telefonen hjälper den som ringer att hitta lösningar
för sin situation och sina problem.

E-tjänster med rådgivning

Det finns också många sådana förändringar i vårt hälsotillstånd som inte kräver insatser från
yrkesutbildad vårdpersonal. Det finns bra webbplatser som Terveyskirjasto och eOmahoitokirjasto
med anvisningar om hur man sköter vanliga åkommor som t.ex. förkylningar, halsont mm.
hemma. Artiklarna på dessa två webbplatser är skrivna av Finlands ledande experter. Länkar till
webbplatserna på hälsocentralens webbplats.

Under året kommer också hälsocentralens egna e-tjänster att utvecklas och utvidgas. Det finns
planer på att införa bl.a. en e-tjänst för tidsreservering samt för att be att bli kontaktad, vilket ytterligare kommer att minska belastningen på telefontjänsterna.


Tillbaka till rubrikerna