Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

17.05.2016

Grankulla erbjuder hälsoundersökningar åt närståendevårdare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets rekommendation stöder Grankulla hälsostation närståendevårdare genom att ordna hälsoundersökningar som främjar deras funktionsförmåga och hjälper dem att orka. Hälsoundersökningarna inriktas i det här skedet på Grankullabor som är äldre än 65 år och har verkat som närståendevårdare i minst två år. Hälsoundersökningen utförs av en hälsovårdare och är gratis för deltagaren. Till dem som har rätt till tjänsten skickas i olika omgångar kallelsebrev, där man berättar om möjligheten att genomgå hälsoundersökning samt uppmanar dem att utnyttja de digitala hälsotjänsterna innan de kommer till undersökningen för att sålla fram hälsorisker. Deltagarna uppmanas att fylla i läkarsamfundet Duodecims elektroniska hälsokontrollblankett på adressen www.grankulla.fi > Social- och hälsovård > Egenvård. Vi ber att ni fyller i blanketten hemma och tar med en utskrift till hälsovårdarens mottagning. Blanketten lämpar sig för sållning av hälsorisker hos vuxna i alla åldrar, och användningen av den är gratis för Grankullaborna.

Om ni behöver hjälp med att fylla i eller skriva ut blanketten, vänligen kontakta expertsjukskötaren Raili Myllärinen, tfn 050 4116058 vardagar kl. 8.30–10.00. I ärenden som gäller tidsbeställning för hälsoundersökningen kontakta hälsovårdaren Ulla Mikkonen, tfn 09 8789 1332 mån–tis kl. 12.00–12.30.

Pia Höglund
överläkare
Grankulla hälsostation


Tillbaka till rubrikerna