Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

11.04.2016

Fysioterapi- och hjälpmedelstjänsterna till Villa Breda fr.o.m 2.5

Fysioterapi- och hjälpmedelsservicen flyttar till tillfälliga lokaler i Villa Breda 2.5.2016. Flytten orsakas av nödvändig reparation och sanering av lokalerna på Stationsvägen. Verksamheten beräknas flytta tillbaka till Stationsvägen i juni 2016.

Fysioterapi- och hjälpmedelsservicen fr.o.m. 2.5
Besöksadress: Bredavägen 16, 02700 Grankulla. Ingång via huvudingången, hiss till nedre våningen.
Fysioterapins tidsbeställning må–fr kl. 12–13, tfn 09 5056 381
Hjälpmedelsservicen må–fr kl. 12–13, tfn 050 4115 279
-    Avhämtning och returnering av hjälpmedel/ fysioterapiavdelningen

Fysioterapi för barn: frågor/tidsbeställning fredagar kl. 9–10, tfn 040 4115 352

Den fria träningen i hälsocentralens och Villa Bredas träningssal är stängd fr.o.m. 25.4. Information om när den fria träningen börjar på nytt kommer senare.

Tillbaka till rubrikerna