Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

01.12.2013

Från årsskiftet kan man välja vårdenhet bland hälsovårdscentralerna i hela landet

Fr.o.m. 1.1.2014 kan man välja vilken hälsovårdscentral man vill anlita. Det går inte att bara traska in på den nya hälsovårdscentralen utan man ska på förhand meddela sitt val till två ställen: den kommunala hälsovårdscentral som nu har vårdansvaret och den valda nya kommunala hälsovårdscentralen.

Meddelandet om bytet görs med denna blankett. Den ifylls i två exemplar, varav den ena sänds till den hälsocentral man önskar byta till och den andra till hemkommunens hälsocentral. Till Grankulla hälsocentral inlämnas/sänds meddelandena till Carita Lindblad, Stationsvägen 19, 02700 Grankulla.

Valet kan gälla bara en hälsovårdscentral åt gången!

Man kan byta hälsovårdscentral tidigast ett år efter det förra bytet.

Patienten väljer hälsovårdscentral och därmed alla andra tjänster som hör till, såsom mottagning, mun- och tandvård, fysioterapi, rådgivning och kortvarig vård på hälsovårdscentralens vårdavdelning.


OBS! Valet gäller inte hemsjukvård, skol- och studerandehälsovård eller långvarig institutionsvård. Klienten ska själv ta reda på den valda hälsovårdscentralens serviceutbud och längden på köerna. En liten hälsovårdscentral erbjuder nödvändigtvis inte alla tjänster som de stora hälsovårdscentralerna har, och ett ökat antal klienter leder också lätt till längre kötider.


Vårdansvaret

övergår till den valda hälsovårdscentralen tre veckor efter det att meddelandet kommit fram. Till dess ska man besöka den egna kommunens bekanta hälsovårdscentral.


Grankulla har dock inget gemensamt patientdatasystem med Esbo eller övriga kranskommuner, vilket betyder att patientjournalerna inte flyttas elektroniskt från en kommun till en annan. Därför rekommenderar vi att den som börjar använda Grankullas hälsocentral ber få sina sjukjournaler i pappersform från den egna hälsocentralen. Patienten skall också själv bevara journalerna då de inte förs in i Grankulla hälsocentrals arkiv.Blankett:

Val av hälsocentral (pdf) (205 KB)Tillbaka till rubrikerna