Valikko

Hösten 2017 influenssavaccinering på stadshuset i november!

Höstens influensavaccinering sker i år kampanjaktigt på stadshuset. Första våningens aula är väntsal och i mötesrummen 1 och 2 ges vaccinet.

Vaccineringsdagar är
8.11., 9.11, 15.11., 16.11, 22.11. ja 23.11. Läs mer nedan!

Influenssarokote 2017_ruotsiVaccinationer

Resevaccinationer

Recept av läkaren behövs för resenärens vaccinationer. Vaccinet hämtas från apoteket och betalas själv. För att få ett recept ring hälsostationens mottagning tfn 09 8789 1300  kl 12-15. Hälsovårdare ger vid behov råd i vaccinationsfrågor tisdagar kl. 10-11 och torsdagar kl. 12-13, tfn 09 8789 1332. Kom ihåg att redan i god tid ta reda på vad resmålet kräver och ta kontakt med hälsovårdaren senast ca 3 månader före resan så att du hinner få de vaccinationer och den profylax som behövs.

Information om resehälsa och vaccinationsrekommendationer finns i "Resenärens hälsoguide" ( matkailijan terveysopas) som Institutet för hälsa och välfärd publicerar på finska  samt på www.rokote.fi.

För de som reser utomlands rekommenderar vi även att läsa de landsvisa resemeddelandena som utrikesministeriet ger ut. Se  utrikesministeriet resemeddelanden .

Vaccinationerna ges på hälsostationen fredagar kl. 8-10 utan tidsbeställning men man kan också boka tid på webben.

Barnfamiljers resevaccin ges i första hand av hälsovårdaren på rådgivningen eller av skolhälsovårdaren. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med ert barns egen hälsovårdare.


Vaccinering av den vuxna befolkningen

De grundvacciner som vuxna behöver och som hör till det nationella vaccinationsprogrammet (tex. difteri- och stelkramp) ges på hälsostationen fredagar kl. 8-10 utan tidsbeställning (avgiftsfria) men man kan också boka tid på webben.