Valikko

Obs! Ingen telefontid till diabetes- och astmaskötaren onsdag 29.11.2017 och tisdag 5.12.2017

Telefontiden till diabetes- och astmaskötaren Ilse Ekberg är inställd onsdagen 29.11.2017 och tisdagen 5.12. kl. 10-11.


Diabetesrådgivning


Diabetesskötarna ger råd och handledning i frågor som gäller diabetes. För tidsbeställning ring under diabetesskötarnas telefontider eller ring numret 09 8789 1300 (hälsostationens återuppringningstjänst) och diabetesskötaren ringer dig tillbaka.

Personer med förhöjd risk att insjukna i typ 2-diabetes kan delta i diabetesgrupper (”ENSITIETO”). Vänd dig till diabetesskötaren för att höra när grupperna börjar. Vårdartiklar för diabetes kan beställas per telefon eller e-post, se Utdelning av vårdartiklar. Beställningen ska göras en vecka före avhämtning.