Valikko

Hälsovårdsservice

Hälsovården i Grankulla erbjuder människonära, ändamålsenlig och yrkeskunnig service, som syftar till att stärka människans egna resurser och främja invånarnas hälsa. På de här sidorna hittar du närmare information om hälsovårdstjänsterna.

Social- och hälsovårdens avgifter 2016 (pdf) (427.4 KB)

Förnyande av recept

Det tar sju vardagar att få ett recept förnyat på hälsocentralen. För att undvika avbrott i läkemedelsbehandlingen ber vi receptkunder lämna in sina recept för förnyande i god tid.

Elektroniska recept kan förnyas via Mina Kanta-tjänsten. Hälsostationen kan inte förnya recept som privatläkare skrivit ut.


Aktuellt

01.06.2016 Stort intresse för informationsmötena om den nya sms-tjänsten för INR-uppföljning

På Grankulla hälsocentral i Villa Bredas utrymmen ordnades 29.3.2016 och 18.5.2016 möten med information och utbildning om självbehandling med antikoagulantia.

Läs mera

24.05.2016 E-tjänster inom hälsovården som stöd för den egna skötseln av hälsan

Grankullaborna har från och med ifjol haft möjlighet att avgiftsfritt tillgodogöra sig av hälsostationens e-tjänster vid uppföljningen av det egna hälsotillståndet, egenvården och bedömningen av vårdbehovet.

Läs meraKantaPsykporten.fi