Valikko

rss Social- och hälsovården informerar

13.11.2017 16:47

Vårdanvisning för förkylning

FÖRKYLNING ELLER ”FLUNSA”

I Finland har vi 10–20 miljoner fall av luftvägsinfektioner varje år, och av dem är förkylning den som förekommer mest. Förkylningsvirus förekommer året om och det finns hundratals olika virus, av vilka rhinovirus är de vanligaste. En vuxen finländare har i genomsnitt 1–5 förkylningar per år, medan barn kan ha upp till 5–10 förkylningar under samma tid. Alla reagerar olika på förkylning och det beror bl.a. på allmänkonditionen om man blir tvungen att stanna hemma från arbetet eller skolan till följd av förkylning.

FÖRKYLNINGSSYMPTOM

I början av en förkylning är halsont det oftast förekommande symptomet. Då förkylningen utvecklas får man sedan snuva, hosta och ibland också feber. Vuxna får mer sällan feber i samband med förkylning, men däremot är värktillstånd, muskelvärk och sjukdomskänsla med feber vanliga. Barn får ofta feber, som kan bli hög (över 38,5 grader).

Diagnosen förkylning ställs vanligen utgående från de symptom som räknas upp ovan. Förkylningspatienter behöver vanligen inga undersökningar om det är fråga om en vanlig förkylning, eftersom det inte hjälper mot själva förkylningen eller bidrar till återhämtningen. Om det finns orsak att misstänka något annat än ett vanligt förkylningsvirus kan man ordinera vidare undersökningar. Odling av bakterieprov från svalget visar om det är fråga om halsfluss (”angina”) som orsakas av streptokocker. Vid behov kan man också ta blodprov för att kontrollera om sjukdomen orsakas av bakterier eller virus. Eventuell bihåleinflammation kan undersökas med hjälp av ultraljud.

VÅRDANVISNINGAR FÖR FÖRKYLNING

Det finns ingen vård som botar en vanlig förkylning utan den går om med tiden. Under tiden kan man göra en del själv för att behandla symptomen. Antibiotika har ingen inverkan på en vanlig förkylning. Man kan ta antiinflammatorisk värkmedicin, t.ex. ibuprofen, för att lindra eventuell värk. Man kan sänka feber genom att ta t.ex. paracetamol. Nästäppa kan vid behov behandlas med nässprej, nässköljning med näskanna eller genom att andas ånga; däremot hjälper allergimediciner inte mot nästäppa som orsakas av förkylning. Hostan kan fortsätta ännu i några veckor efter att de andra symtomen gett med sig. Det är helt ofarligt om allmäntillståndet är gott. Om man lider av hosta är det bra att sova halvsittande och andas in ånga i god tid före sovdags för att det slem som lossnar inte ska störa sömnen. Vid behov kan man ta hostmedicin.

Halsont som orsakas av laryngit eller halsfluss i samband med förkylning kan lindras med hjälp av t.ex. sugtabletter med verksamma ämnen mot halsont och infektion. Om man också lider av heshet i samband med förkylningen så hjälper det effektivt om man kan undvika att tala. Det är viktigt att man intar tillräckligt med vätska.

Om man är förkyld gör man klokt i att undvika fysiskt ansträngande aktiviteter, men normal, lättare aktivitet gör ingen skada. Motionsträning ska man ta upp först efter att förkylningen har gått om.

Om en vuxen person får hög feber, stark utmattning eller andnöd i samband med en förkylning ska man uppsöka läkare. Läkarbesök rekommenderas också om förkylningssymptomen kommer tillbaka inom ett par veckor efter att förkylningen har gått om eller om man har haft ihållande hosta i mer än tre veckor.

Influensa är också en virussjukdom, men den har oftast mycket starkare symptom än en vanlig förkylning. Dessutom kommer symptomen plötsligt och eventuellt får man inte snuva alls. Också influensa vårdas enligt symptom. Mot influensa finns det vaccin.

Det bästa sättet att förebygga smitta är god handhygien. Man ska helst tvätta händerna med tvål. Därtill kan man använda desinficerande handsköljmedel. Den som insjuknat bör helst nysa och hosta i armvecken eller använda pappersnäsdukar för att minimera smittspridningen. Om vi nyser i handen och sedan skakar hand eller rör vid dörrhandtag, hissknappar mm., sprider vi bobbor omkring oss. Sunda levnadsvanor som förbättrar immunförsvaret hjälper till att förebygga såväl virusinfektioner som kroniska sjukdomar. Våra egna val spelar en viktig roll!

 

Grankulla hälsocentral

 


Tillbaka till rubrikerna