Valikko

rss Social- och hälsovården informerar

29.01.2018 13:47

Social- och hälsovårdssektorns understöd 2018

Frivilligorganisationer och samfund inom social- och hälsovården kan ansöka om verksamhetsunderstöd för verksamhet som kompletterar stadens egen verksamhet och stödjer uppfyllandet av dess mål. Den verksamhet som stöds ska vara inriktad 2017 på invånare i Grankulla stad. Till ansökan ska bifogas en redovisning för hur anslaget för år använts jämte verksamhets- och räkenskapsberättelse samt budget och verksamhetsplan för innevarande år.

Organisationer och samfund, som söker understöd, har tillfälle att presentera sin verksamhet kortfattat för social- och hälsovårdsutskottet på mötena 13.2. och 13.3. Närmare upplysningar ges av ekonomichef Tommi Koskinen, tfn 050 3834260, fornamn.efternamn@kauniainen.fi

Blanketterna med bilagor adresseras till social- och hälsovårdsutskottet och lämnas in till Grankulla stad, Registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla senast 6.4.2018 kl. 15.45.

Ansökningsblanketten finns också på vår webbplats under blanketter.


Tillbaka till rubrikerna