Valikko

rss Social- och hälsovården informerar

20.10.2017 14:32

Seri-stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld har öppnats på Kvinnokliniken

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld öppnades på Kvinnokliniken vid HUCS i maj 2017. Centret är till för att ge stöd till personer över 16 år oberoende av kön, och tjänsterna är avgiftsfria. Centret betjänar i början personer från Helsingfors, Esbo och Vanda som har utsatts för sexuellt våld.

På stödcentret får kunden heltäckande tjänster på ett och samma ställe. Tjänsterna omfattar rättsmedicinsk provtagning i trygg miljö, en helhetsbedömning av situationen, psykiskt stöd för att komma över den traumatiska upplevelsen och en plan för fortsatt vård.

Stödcentret finns på 1:a våningen på Kvinnokliniken och jourtelefonen svarar dygnet runt, också under veckoslut. Under tre månader hade stödcentret redan över 100 klienter.

Se HNS hemsida för mer information.


Tillbaka till rubrikerna