Valikko

rss Social- och hälsovården informerar

02.10.2017 11:16

Hälsocentralen inför tidsbokning på webben

Ett pilottest startas på hälsocentralen, där Grankullabor och klienter som har överfört sina hälsovårdstjänster till Grankulla kan boka telefontider och olika mottagningstider direkt på webben. Efter pilottestningen kommer verksamheten att utvärderas och utökas.

Här nedan kan du se vilka tjänster som går att boka på webben. Tills vidare kan mottagnings- eller telefontid till läkare inte bokas på webben.

Till e-tjänsten för tidsbokning.

_________________________________________________________________

Välkommen till e-tjänsten för tidsbokning!

Rådgivning om e-tjänsterna

Du kan boka telefontid hos expertsjukskötaren då du behöver information om hälsovårdens e-tjänster, t.ex. sms-tjänsten för INR-uppföljning (klienter med Marevan-behandling) eller om du behöver handledning och hjälp i att använda t.ex. tjänsten Mina kanta-sidor eller Terveyskirjasto. I samband med att du lämnar ett meddelande om att du vill bli kontaktad kan du också boka tid för ett besök.

Sjukskötare

Du kan boka tid till mindre ingrepp och behandlingar som t.ex. läkemedelsinjektioner (obs. dock inte injektioner som ges i en led) eller för borttagning av stygn eller agraffer. Boka tid till den dag du fått anvisningar att komma tillbaka på eller senast ett par dagar senare.

Hälsovårdarna

Barnrådgivningen

Du kan boka telefontid till hälsovårdaren på barnrådgivningen i ärenden som gäller ditt barn, t.ex. hur barnet växer och utvecklas eller frågor om amning eller vaccinationer. Under telefontiden kan man sedan vid behov boka mottagningstid till hälsovårdaren eller läkaren på rådgivningen.

Mödra- och preventivrådgivningen

Du kan boka telefontid till hälsovårdaren angående t.ex. preventivrådgivning, graviditet eller amning. Under telefontiden kan man sedan vid behov boka mottagningstid till hälsovårdaren eller läkaren på rådgivningen. Preventivrådgivning för studerande ges på skolhälsovårdarens mottagning.

Skolhälsovårdarna

Vi erbjuder alla föräldrar till förstaklassister möjlighet att boka tid på webben för barnets första hälsogranskning hos skolhälsovårdaren.

Vaccinationer för resenärer

För vaccinationer för resenärer samt för vaccinationer som hör till det allmänna vaccinationsprogrammet (t.ex. difteri och stelkramp, samt MPR) kan du boka telefontid eller vaccinationstid hos hälsovårdaren på mottagningen. Recept av läkaren behövs för resenärens vaccinationer. Du ska själv hämta vaccinet på apoteket och betala för det. Kom ihåg att redan i god tid ta reda på vad resmålet kräver och ta kontakt med hälsovårdaren senast ca 2 månader före resan så att du hinner få de vaccinationer och den profylax som behövs.

Reservera 10 minuter för din vaccinationstid. Om du bokar tid för fler än en person, kom ihåg att boka egna tider för var och en. Om du har en akut infektion med feber kan det bli nödvändigt att skjuta upp vaccinationen. Vissa allergier måste också beaktas vid vaccinationer. 

Barnfamiljer får sina (TBE- och hepatitvaccin) främst på rådgivningen och inom skolhälsovården. Vi rekommenderar att de tar kontakt med sin egen rådgivning eller skolhälsovårdare.

Mer information:

THL- yleistietoa rokotuksista

Matkailijan terveysopas

www.rokote.fi

Ulkoministeriön matkustustiedotteet

Kansallinen rokotusohjelma


Salmonellaintyg för en anställd som utför riskarbete:

Om din studieplats eller arbetsplats kräver intyg för att förebygga smittspridning (salmonellaintyg) ska du i första hand kontakta studerandehälsovården eller din företagshälsovård. Du kan boka telefontid på webben till hälsovårdaren i ärenden som gäller salmonellaintyg.

Salmonellaundersökningar efter resor, kontakta hälsocentralen, tfn 09 8789 1300 eller 09 8789 1350.

Om du behöver salmonellaintyg för PRAO ska du kontakta din skolhälsovårdare, som skriver ett intyg för dig.

Fysioterapi

Du kan boka tid till fysioterapi och till hjälpmedelsservicen både med och utan remiss. Du kan också flytta och avboka telefontider du tidigare har bokat på webben. Under en telefontid kan klientens servicebehov bedömas och tider bokas vid behov för besök på mottagningen.

Diabetesskötaren

Diabetesskötarna ger råd och handledning om diabetes och stöd vid olika skeden av sjukdomen. Diabetesskötarens mottagning är avsedd för personer med typ 2-diabetes och vuxna med typ 1-diabetes. På webben kan du boka tid hos en diabetesskötare för återkommande kontroller (60 min) eller för att justera din vårdplan. Du kan också boka telefontid om du behöver råd angående din diabetes eller om du inte vet vilken vård som bäst skulle passa i din situation.

Hjärtskötaren

Hjärtskötaren ger råd, handledning och stöd i egenvården och medicineringen av hjärt- och kärlsjukdomar (särskilt Marevan-medicinering och patienter med nya blodförtunnande läkemedel), samt samarbetar med läkaren i återkommande kontroller för patienterna. Du kan boka tid på webben för återkommande kontroll hos hjärtskötaren (60 min) eller boka telefontid för något av ovanstående ärenden.

Tidsbokning för alla andra ärenden görs genom att ringa hälsocentralens tidsbokning eller den vårdande enheten.

Hälsocentralens återuppringningstjänst

09 8789 1300 (icke-brådskande) kl. 8.00–15.30

09 8789 1350 (brådskande) kl. 8.00–15.30


Tidsbokning till laboratoriet på webben: www.huslab.fi/ tidsbeställning.

Du kan boka, flytta och avboka laboratorietider till HUSLAB:s laboratorier. Du kan boka tiden när någon yrkesutbildad person inom hälsovården har gjort upp en remiss för dig. Samma person ger dig provresultaten och kommer överens med dig om eventuella vidare åtgärder som behövs. Provsvaren syns även i Mina kanta-sidor efter att provsvaren blivit klara.

Boka tid på webben för röntgen och annan bilddiagnostik: https://ajanvaraus.hus.fi

Du kan boka tid på webben för undersökningar som inte kräver förberedelser. Du behöver ha remiss till HNS-Bilddiagnostik för att kunna boka tid. Logga in i tidsbokningen med bankkoder eller mobilcertifikat.

Du kan boka tid på webben till bland annat följande undersökningar:

  • ögonbottenscreening
  • ultraljudsundersökningar som inte kräver förberedelse
  • ultraljudsundersökning av brösten (klienter under 30)
  • undersökning av skolios, mekanisk axel och långa ben

Boka tid per telefon 09 471 80900, må–fr kl. 8.00–15.30, till undersökningar som kräver förberedelse eller förhandsinformation.

Avboka en beställd undersökningstid senast dagen före undersökningen.


Tillbaka till rubrikerna