Valikko

rss Social- och hälsovården informerar

06.06.2017 16:32

Grankullabornas laboratorieresultat till Kanta i juni 2017

Kanta-arkiveringen av laboratorieresultaten är nu färdig, och tjänsten införs på Grankulla hälsostation 15.6.2017 efter att den har testats. Det här betyder att du utöver dina elektroniska recept och patientjournaler också kan se dina laboratorieresultat på tjänsten Mina Kanta-sidor.

Mina Kanta-sidor är en medborgartjänst där du kan se dina elektroniska recept och hälsouppgifter på internet. Du kan också skriva ut ett sammandrag av alla dina e-recept:
http://www.kanta.fi/sv/omakanta.

Laboratorieundersökningarna finns efter införandet på tjänsten Mina Kanta-sidor vid det läkarbesök eller den vårdperiod som undersökningen anknyter till. Svaren blir synliga på tjänsten i medeltal 5 vardagar efter att resultatet blivit klart (alltså inte från provtagningen). Vid vissa (bl.a. patologiska) undersökningar är fördröjningen längre, eftersom vi vill vara säkra på att en yrkesutbildad person hinner granska svaren och vid behov diskutera resultatet med patienten innan svaret blir synligt på Kanta-tjänsten.

Det är viktigt att du alltid i samband med besöket kommer överens med läkaren eller en skötare om hur eventuella undersökningsresultat ska meddelas.

I och med att tjänsten införs kommer hälsostationen också att sluta skriva ut svaren. Om du emellertid har svårt att använda Kanta-tjänsten på grund av din ålder, begränsningar i funktionsförmågan eller någon annan orsak, skriver vi ut svar även i fortsättningen.

Tjänsten Mina Kanta-sidor är en servicekanal som är oberoende av tid och plats. Ett syfte med införandet av den är att underlätta informationsgången till patienten och att samtidigt minska på antalet rutinmässiga telefonsamtal. Hälsostationen erbjuder handledning i användningen av Mina Kanta-Sidor. För mer information kontakta gärna telefonnumret för tidsbeställning.

Registreringen av röntgenresultaten i patientdataarkivet pågår ännu, och enligt uppskattning kommer de att finnas på tjänsten Mina Kanta-sidor på hösten 2017. Även ett projekt för anslutning av mun- och tandvården till patientdataarkivet har startat.


Tillbaka till rubrikerna