Snödroppar framför Villa Vallmogård. Foto: Tuija Kokkonen
Social- och hälsovård

Barnrådgivning

Barnrådgivningen är till för alla barnfamiljer från det barnet fyllt 2 veckor till dess skolgången inleds.

Rådgivningens tyngdpunktsområden är, förutom hälsogranskningarna och vaccinationerna, att hjälpa familjerna att finna sina egna resurser och stöda dem i vardagen.

Under barnets första levnadsår besöker man barnrådgivningens hälsovårdare eller rådgivningsläkaren ca 10 gånger och i lekåldern årligen.

Hälsovårdaren på mödrarådgivningen överför den nyblivna familjen till barnrådgivningens hälsovårdare. Om ni har barn under skolåldern kan ni även själva ta kontakt med barnrådgivningen.

Mödrarådgivning

Rådgivningens målsättning är att via rådgivnings- och gruppverksamhet stöda och befrämja de blivande föräldrarnas fysiska och psykiska välmående så att de kan glädja sig över det väntade barnet, samt se fram emot och uppleva en trygg förlossning och leva i en fungerande parrelation som stöder barnets uppväxt och utveckling.

På rådgivningsbesöken följer vi upp den blivande moderns, det ofödda barnets och hela familjens hälsa och välmående såväl under graviditeten som efter förlossningen ända tills eftergranskningen är gjord.
Vid behov remitteras modern/familjen till specialistvård.
Vi rekommenderar att du kontaktar mödrarådgivningen genast under de första veckorna av graviditeten.

Seniorrådgivning

Mer information: Seniorrådgivning


Kontaktuppgifter


Barnrådgivningen:


Hälsovårdare

tfn. (09) 87891 341 (må-to, telefontid kl. 12-13)


Hälsovårdare

tfn. (09) 87891 342 (ons, telefontid kl. 12-13)  

Hälsovårdare

tfn. (09) 87891 343 (må-fre, telefontid kl. 12-13)  


Mödrarådgivningen:

Hälsovårdare

tfn. (09) 87891 344 (må-fre, telefontid kl. 12-13)


Barnrådgivning

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä