Startsida - biblioteket

Verksamhet

Stadsbiblioteket ligger i Grankulla centrum, intill järnvägen. Byggnaden känns igen på den vita tegelfasaden.


Vi är ett av de fyra HelMet-biblioteken. Det innebär att vårt bibliotekskort också kan användas i Esbo, Helsingfors och Vanda. Kunder från andra HelMet-bibliotek är också välkomna till oss!


Biblioteket har verkat på sin nuvarande plats sedan år 1986. Grankulla har dock haft ett eget bibliotek sedan 1924.


Sommaren 2005 renoverades biblioteket invändigt för att ge ett luftigare intryck och för att ge plats för nya serviceformer.


Hösten 2007 inleddes byggandet av Grankullas nya centrum. Ca 200 nya bostäder ska resas runt biblioteket. Biblioteket förblir på sin plats i mitten av det nya centrumområdet.


Biblioteket är öppet medan byggarbetena pågår. Trafik och parkering anvisas nya områden under arbetets gång.


Vad hände förra året?

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2014 (pdf) (315.6 KB)

Vår verksamhetsberättelse finns endast tillgänglig på finska.


Statistik

Du hittar biblioteksstatistik genom statistiktjänsten hos Biblioteken.fi. Där kan man också jämföra de finländska biblioteken sinsemellan.


Grankulla stadsbibliotek statistiksammandrag 2013 (pdf) (351.8 KB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä