Valikko

Anmälning

  Internet: https://www.opistopalvelut.fi/kauniainen och

per telefon 050 411 6404 


Man kan inte anmäla sig per e-post!

Skriv upp anmälningsnumret så att du kan kontrollera din anmälningsinformation.

Anmälningarna är bindande och förutsätter att kursavgiften betalas. Kursavgifterna faktureras.

Kursavgifter

Anmälningen till kursen är bindande och förutsätter betalning av kursavgift.

Kursavgifter returneras inte. 
Fakturan skickas hem tidigast efter den första kursdagen. Faktura för kortkurser kan komma till betalning redan före kursstart.

Kursen kan också betalas med Sportti- eller Kulttuuripassi i samband med anmälan via Internet. 

Annullering

bör göras till kansliet tfn 050 411 6404, eller med e-post, petra@kauniainen.fi, inte till läraren.

- Annullering av kurs måste göras senast sju dagar förrän kursen börjar.  Efter det faktureras hela kursavgiften.  

Nedsatt kursavgift

Arbetslösa får 50 % rabatt genom att visa FPA:s beslut om arbetsmarknads stöd i kansliet senast samma dag som kursen börjar. Därefter berättigar intyget inte till rabatt. Arbetslösheten måste bevisas i början av varje termin. Också på grund av sociala skäl kan rektorn bevilja 50 %:s nedsättning.

Studerande eller elever som studerar i Grankulla får 50 % rabatt ifall kursen räknas till godo i studierna.

Nedsättning beviljas inte I kurser som ordnas still (M/U), eller kurser i matlagning.

Lektionens längd är 45 minuter.

Läraren får vara sjuk en gång under terminen utan att timmen ersätts.

Försäkringar

Studerande är inte försäkrade av medborgarinstitutet.

Antal studerande i en grupp

Antalet studerande i en studiegrupp bör vara minst 7, annars kan kursen upphöra. Kursavgiften returneras inte.  

Minimideltagarantalet kan variera på kurser som anordnas som

uppdragsutbildning (U).