Valikko

100-fyrk för att fira Finlands 100-årsjubileum

 

Kulturtjänsterna delar, i enlighet med bildningsnämndens beslut ((SIVLK 28.02.2017 § 6), ut extra understöd särskilt riktat till Finland 100-jubliumsåret. 100-fyrk bidraget är max 400€ och beviljas åt evenemang eller projekt, som har som syfte att fira Finlands 100-årsjubileum och förverkligas under år 2017. Beskrivningen av evenemanget/projektet ska innehålla en tydlig redogörelse för på vilket sätt det ansluter sig till Finlands självständighet. Kom ihåg att bekanta dig med 100-fyrkens principer (nedan).

 

Gör så här

  •    Skicka en fritt formulerad ansökan till Grankulla stads registratur, registratur@grankulla.fi eller Grankulla stad, Registraturen, PB 1, 02701 Grankulla. Kom ihåg att beskriva ditt evenemang/projekt samt till vad det sökta understödet skulle användas till.
  •     Kulturtjänsterna fattar tjänstemannabeslut om vilka evenemang/projekt som ska beviljas bidrag. Vi strävar efter att ge besked möjligast snabbt, men inte kanske samma dag J.
  •     Dokumentera ditt evenemang/projekt med bilder eller video, och lämna in bildmaterialt efter projektet till staden för användning vid dokumenteringen av jubileumsåret. Någon särskild redovisning krävs annars inte.

Följande principer tillämpas på bidraget 100-fyrk:

  • 100-fyrk beviljas till ett evenemang eller projekt som ordnas av en förening eller sammanslutning som har Grankulla som hemort eller som bedriver verksamhet i Grankulla på permanent basis. 100-fyrk kan också beviljas till privatpersoner eller arbetsgrupper som är permanent bosatta i Grankulla.
  • Jubileumsårets tema, Tillsammans, utgör kärnan för verksamheten och evenemanget/projektet riktar sig till stadsborna på bred front.
  • Det huvudsakliga innehållet får inte gå ut på försäljning av en produkt eller tjänst.
  • Verksamheten ska vara förenlig med Grankulla stads värderingar, bidra till att de strategiska målen kan nås, samt komplettera stadens eget utbud av tjänster eller stöda de teman som Grankulla stad har slagit fast för sitt eget Finland 100-projekt: historia, framtid, stad och natur.
  • Kulturtjänsterna fattar tjänstemannabeslut om vilka evenemang/projekt som ska beviljas bidrag.
  • Mer information om bidraget 100-fyrk och om de evenemang och projekt som har beviljats bidrag finns på stadens webbplats om Finland 100 (www.grankulla.fi/finland100) samt i stadens andra informationskanaler.
  • Om däremot evenemanget/projektet inte genomförs har staden rätt att återkräva det bidrag den har beviljat till fullt belopp.


Testa SmartGrani-appen


SmartGrani-appen för dig på en resa till Grankullas 110-åriga historia! Du kan bekanta dig med olika platser på Grankullas karta med hjälp av gamla fotografier och berättelser. Appen föreslår också olika rutter och erbjuder aktuell info om stadens tjänster.

Ladda ner appen här:

https://appsto.re/fi/-jzjgb.i (tillsvidare endast för iOS-apparater)


smart grani appappstoreTillbaka till rubrikerna
Kulturtjänster

Grankullas kulturtjänster har som uppgift att skapa förutsättningar för invånarna att utöva och uppleva kultur i Grankulla. Kulturtjänsterna producerar mångsidiga och högklassiga kulturevenemang i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Kulturtjänsterna skapar också möjligheter till självverksamhet och främjar, stödjer och ordnar kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning i staden.

Kulturtjänsternas verksamhetsställen är Nya Paviljongen, Vallmogård och Villa Junghans och verksamheten omfattar programtjänster inom olika konstarter, information, kundtjänst samt det lokalhistoriska arkivet. Verksamhet som anordnas av andra aktörer stöds med stipendier och understöd som beviljas av kulturutskottet. På kulturjänsternas sidor finns information om kulturutbudet och olika möjligheter att utöva konst som hobby i Grankulla

Kulturtjänsterna lyder under kulturutskottet.


REGELBUNDNA TURER I JUNGHANS

I Grankulla verksamma föreningar och klubbar kan ansöka om tider för regelbunden verksamhet i Villa Junghans under hösten 2017 - våren 2018, d.v.s. 1.8.2017 - 31.5.2018

Ansökan görs skriftligen och bör vara stadens registratur tillhanda senast 2.6.2017 kl. 15.45, adress: Grankulla stad, Registratur, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.

OBS!  På fredagskvällar och på lördagar hyrs lokalerna ut till föreningar och privatpersoner för exempelvis fester.

FÖLJANDE TIDER KAN RESERVERAS:       

VILLA JUNGHANS, NYA SIDAN (ca 140 m2)
gruppsamlingsplats

mån – tors  kl. 8 - 22
fre               kl. 8 - 14
sön             kl. 12 - 21

VILLA JUNGHANS, GAMLA SIDAN
nedre våningen (mötesrummet och tv-rummet)
mån – tors  kl. 8 - 22
fre               kl. 8 - 14
sön             kl. 12 - 21

 

övre våningen (konstrummet)
mån – tors  kl. 8 - 22
fre               kl. 8 - 14
sön             kl. 12 - 21

Ansökningsblanketter: 
Käyttövuorohakemus Användningsturer Villa Junghans 2017 (pdf) (21.6 KB)
Käyttövuorohakemus Användningsturer Villa Junghans 2017 (doc) (39 KB)

Blanketter finns också att få i stadshuset. 

Närmare uppgifter:
Kulturproducent
Richard Silin
richard.silin@grankulla.fi
tfn 050 559 9580